Vedenie spoločnosti

ING. STANISLAV KOLCUN

ING. MICHAELA KOLCUNOVÁ

Telefón: 0903 416 660
E-mail: kolcunova@cc-stropkov.sk, cckolcunova@gmail.com

 

Predajňa - 054 71 81 127

Bc.Dana Štovková

Telefón: 0903 782 392
E-mail: ccpredajna@gmail.com

Gabriela Birošová

Telefón: 0903 782 392
E-mail: ccpredajna@gmail.com

Marketing, predaj, e-shop

Mgr.Katarína Prusáková

Telefón: 0911 416 660
E-mail: ccprusakova@gmail.com

Ekonomika a účtovníctvo​

Anežka Kundratová

Telefón: 0948 513 878
E-mail: cckundratova@gmail.com

Mgr. Patrik Maliňak

Telefón: 0948 513 884
E-mail: ccmalinak@gmail.com

Ing. Alena Mitalčáková

Telefón: 0911 295 560
E-mail: cccubinakova@gmail.com

Registračné pokladnice, platobné terminály

Martin Fedorišin

Telefón: 0904 424 600
E-mail: fedorisin.martin@gmail.com

Reproservis (Grafika, reklama, tlač)

Kristína Andrejovská

Telefón: 0918 978 663
E-mail: cchubinska@gmail.com

Tlač, grafika

Ing. Martina Kmiťová

Telefón: 0948 011 282
E-mail: cctlaciaren@gmail.com

Výroba

Rostislav Bzdil

Telefón: 0908 956 655
E-mail: ccpotlac@gmail.com

Jana Hašková

Ľudová trafika

Paulína Ličková

Telefón: 0948 513 880
E-mail: cctrafika@gmail.com

Lucia Stavačová

Telefón: 0948 513 885
E-mail: cctrafika@gmail.com

Bufet - 3.ZŠ Konštantínová

Valéria Jurčišinová

Telefón: 0948 373 896
E-mail: ccbufet@gmail.com