Vedenie spoločnosti

ING. STANISLAV KOLCUN

ING. MICHAELA KOLCUNOVÁ

Telefón: 0903 416 660
E-mail: kolcunova@cc-stropkov.sk, cckolcunova@gmail.com

 

Predajňa - 054 71 81 127

Bc.Dana Štovková

Telefón: 0948 011 284
E-mail: ccpredajna@gmail.com

Gabriela Birošová

Telefón: 0903 783 392
E-mail: ccpredajna@gmail.com

Marketing, predaj, e-shop

Mgr.Katarína Prusáková

Telefón: 0911 416 660
E-mail: ccprusakova@gmail.com

Ekonomika a účtovníctvo​

Mgr. Patrik Maliňak

Telefón: 0948 513 884
E-mail: ccvadocova@gmail.com

Mgr.Jarmila Klebanová

Telefón: 0948 513 878
Registračné pokladnice, platobné terminály

Martin Fedorišin

Telefón: 0904 424 600
E-mail: fedorisin@cc-stropkov.sk

Peter Jurčišin

Telefón: 0911 504 419
E-mail: ccjurcisin@gmail.com

Reproservis (Grafika, reklama, tlač)

Dárius Barnáš

Telefón: 0918 978 663
E-mail: ccbarnas@gmail.com

Tlač, grafika

Ing. Martina Kmiťová

Telefón: 0948 011 282
E-mail: cctlaciaren@gmail.com

Výroba

Rostislav Bzdil

Telefón: 0908 956 655
E-mail: ccpotlac@gmail.com

Jana Hašková

Telefón: 0948 011 286
E-mail: ccpotlac@gmail.com

Ľudová trafika

Pavlína Ličková

Telefón: 0948 513 880
E-mail: cctrafika@gmail.com

Adela Šantová

Telefón: 0948 013 885
E-mail: cctrafika@gmail.com