Ekonomika2
Založenie firmy

Ponúkame Vám bezplatnú konzultáciu pri založení firmy, pri ktorej Vám na základe Vašich predstáv odporučíme najvhodnejšiu vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti a odporučíme predmety podnikania a zodpovieme všetky Vaše otázky ohľadne založenia spoločnosti. Založenie spoločnosti vieme zabezpečiť v rámci celého Slovenska.

Vedenie mzdovej agendy
 • evidencia personálnej agendy
 • vypracovanie pracovnej zmluvy a dohôd o prácach mimo pracovného pomeru
 • vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o zvýšení kvalifikácie
 • príprava platového výmeru, vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov
 • vystavovanie potvrdení pre úradné účely
 • kompletné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy
 • spracovanie výplatných pások zamestnancov
 • vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd
 • príprava prevodných príkazov
 • spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
 • vedenie evidencie sociálneho fondu
 • spracovanie štatistických výkazov
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca,
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • spracovanie výkazov a prehľadov pre daňový úrad
 • vypracovanie interných smerníc (Pracovný poriadok, Systém finančného hodnotenia a i.)
Účtovníctvo

Ponúkame Vám komplexné služby v oblasti jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, personálnej agendy a ekonomického poradenstva. Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií. Našou prioritou je diskrétnosť, kvalitná práca a hlavne spokojnosť zákazníka. Výhodou využitia našich služieb je najmä ušetrenie finančných prostriedkov na zamestnanie vlastného účtovníka – účtovníčky, ušetrenie na potrebnom kancelárskom vybavení (PC, potrebný software atď…) a v neposlednom rade ušetríte čas potrebný na naštudovanie platných zákonov a sledovanie zmien v daňových zákonoch.

Ostatné administratívne práce

Ponúknutý komplex služieb vrátane administratívnej práce, tvorby podnikateľského zámeru a s tým súvisiacej činnosti v oblasti miezd, dane zo závislej činnosti, sociálneho a zdravotného poistenia, personálnej agendy, Vám umožní sústrediť sa na to, v čom ste odborníci len Vy.
Obráťte sa na nás a ušetríte čas a peniaze, sme jednotka v širokom okolí.

Likvidácia firmy

Chcete ukončiť Vaše podnikanie a nemáte dostatok času a vedomostí aby ste celý proces zrušenia vykonali sami???
Obráťte sa na nás.
Poradíme Vám, ktorý spôsob zrušenia je pre Vás najvýhodnejší, pripravíme podklady pre zrušenie a v prípade potreby vykonáme všetky administratívne úkony za Vás.