Naša spoločnosť sa zameriava na maloobchodný predaj koncovému zákazníkovi, podnikateľským subjektom, školám a obciam formou priameho predaja v kamennej predajni a prostredníctvom eshopu. Sortiment tvoria: kancelárske potreby, školské potreby, umelecké a kreatívne potreby, obalový materiál a jednorazový riad,reštauračné sklo, e-kasy, platobné terminály, potreby pre predajne a široký okruh doplnkového sortimentu.

Velkoobchodná činnosť sa zameriava na obalový materiál, jednorazový riad, reštauračné sklo, spotrebný materiál pre e-kasy a vybraný sortiment kancelárskych a školských potrieb.

Ekonomika2

Vedenie mzdovej agendy

 • evidencia personálnej agendy
 • vypracovanie pracovnej zmluvy a dohôd o prácach mimo pracovného pomeru
 • vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o zvýšení kvalifikácie
 • príprava platového výmeru, vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov
 • vystavovanie potvrdení pre úradné účely
 • kompletné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy
 • spracovanie výplatných pások zamestnancov
 • vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd
 • príprava prevodných príkazov
 • spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
 • vedenie evidencie sociálneho fondu
 • spracovanie štatistických výkazov
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca,
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • spracovanie výkazov a prehľadov pre daňový úrad
 • vypracovanie interných smerníc (Pracovný poriadok, Systém finančného hodnotenia a i.)

Založenie firmy


Ponúkame Vám bezplatnú konzultáciu pri založení firmy, pri ktorej Vám na základe Vašich predstáv odporučíme najvhodnejšiu vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti a odporučíme predmety podnikania a zodpovieme všetky Vaše otázky ohľadne založenia spoločnosti. Založenie spoločnosti vieme zabezpečiť v rámci celého Slovenska.