Vedenie mzdovej agendy - COLTSUN-CONSULT S.R.O. - Stropkov

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vedenie mzdovej agendy

Ekonomika
 • evidencia personálnej agendy
 • vypracovanie pracovnej zmluvy a dohôd o prácach mimo pracovného pomeru

 • vypracovanie dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o zvýšení kvalifikácie

 • príprava platového výmeru, vykonávanie zmien v evidencii zamestnancov

 • vystavovanie potvrdení pre úradné účely

 • kompletné spracovanie miezd a vedenie mzdovej agendy

 • spracovanie výplatných pások zamestnancov

 • vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd

 • príprava prevodných príkazov

 • spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu

 • vedenie evidencie sociálneho fondu

 • spracovanie štatistických výkazov

 • ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca,

 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • spracovanie výkazov a prehľadov pre daňový úrad

 • vypracovanie interných smerníc (Pracovný poriadok, Systém finančného hodnotenia a i.)


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky